Liên Hệ

Chùa Moni Serey Sophol Cosdon

Địa chỉ: Ấp Bình Bảo, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu